News | 13.06.24

Novus undersökning: Kartläggning av säkerhet, effektivitet och samordning inom svensk industri

Tillsammans med undersökningsföretaget Novus har Mobilaris Industrial Solutions låtit utföra en marknadsundersökning i syfte att få ökade insikter och förståelse för utmaningar inom säkerhet, samordning och effektivitet i produktionsmiljöer hos företag inom tung industri.

Om undersökningen

  • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mobilaris Industrial Solutions.
  • Under tidsperioden 15 januari till 1 februari 2024 genomfördes 179 intervjuer med personer i nyckelpositioner inom företag med fler än 150 anställda inom svensk industri.
  • Syftet med undersökningen är att få djupare insikter och förståelse för frågor kring säkerhet och effektivitet i produktionsmiljö.

Några nyckeltal:

28 %

Upplever att det finns hög risk för allvarliga olyckor i produktionsmiljön.

60 %

Är intresserade av att komplettera säkerhetsarbetet med digitala lösningar

46 %

Uppskattar att upp till 20% av arbetsdagen försvinner på grund av ineffektivitet.

96 %

Uppger att det finns möjlighet att nå ännu högre effektivitet i produktionsarbetet.

Resultat undersökning:

Drygt en av fyra upplever att det finns hög risk allvarliga olyckor i produktionsmiljön

Fråga: I vilken grad upplever du att det finns risk för allvarliga olyckor i er produktionsmiljö?

Sex av tio uppger att det skulle vara intressant att komplettera säkerhetsarbetet med nya tekniska och digitala lösningar

Fråga: Hur intressant skulle det vara för er att komplettera ert säkerhetsarbete med nya tekniska och digitala lösningar?

Drygt hälften anser att ouppmärksamhet och brister i att följa befintliga säkerhetsrutiner är den största utmaningen för att hålla en hög nivå av säkerhet

Fråga: Vilka, om några, av följande faktorer ser du som de största utmaningarna för att hålla en hög nivå av säkerhet i det dagliga arbetet vid er produktionsnivå? Flera svar möjliga.

Nära nio av tio upplever att den dagliga samordningen fungerar bra i produktionsmiljön

Fråga: Hur upplever du att den dagliga samordningen generellt sett fungerar i er produktionsmiljö?

Sju av tio anser att de i hög grad lyckas arbeta effekivt så att de når dagliga produktionsmål

Fråga: I vilken grad anser du att ni lyckas arbeta effektivt i er produktion så att ni når de dagliga produktionsmålen?

Varannan anser att säkerställa effektiv informationsspridning är den största utmaningen för att skapa en optimerad samordning i produktionsmiljön

Fråga: Vilka, om några, faktorer ser du som de största utmaningarna för att skapa en optimerad samordning i er produktionsmiljö? Flera svar möjliga.

Nära hälften uppskattar att 11-20% av arbetsdagen försvinner på grund av ineffektivitet

Fråga: Om du skulle försöka göra en bedömning – hur stor andel av en arbetsdag uppskattar du går bort på grund av ineffektivitet? (öppen fråga)

Nästan samtliga uppger att det finns möjlighet att nå ännu högre effektivitet i produktionsarbetet

Fråga: Ser du att det finns möjlighet att nå en ännu högre effektivitet i ert dagliga produktionsarbete?

En tredjedel tror att de skulle nå högre effektivitet i det dagliga produktionsarbetet med tydligare information som alla förstår

Fråga: På vilka av följande sätt, om några, tror du att ni skulle kunna nå en ännu högre effektivitet i ert dagliga produktionsarbete? Flera svar möjliga.

Summering av några av resultaten

  • Drygt en av fyra (28 %) upplever att det finns hög risk för allvarliga olyckor i produktionsmiljö.
  • Drygt hälften (54 %) av de tillfrågade anser att ouppmärksamhet och brister i att följa befintliga säkerhetsrutiner är den största utmaningen för att hålla en hög nivå av säkerhet.
  • Andra faktorer som gör säkerhetsarbetet utmanande är ”komplexa arbetsmiljöer där människor, maskiner och fordon arbetar sida vid sida” (45%), ”stress och tidsbrist” (32%) samt att ”säkerställa säkerheten för underleverantörer och entreprenörer som vistas på anläggningen” (28 %).
  • Sex av tio tycker det skulle vara intressant att komplettera säkerhetsarbetet med nya tekniska och digitala lösningar.
  • Varannan person av de intervjuade (51 %) anser att säkerställa effektiv informationsspridning är den största utmaningen för att skapa en optimerad samordning i produktionsmiljön.
  • Nära hälfen (46 %) anser att 11-20 % av arbetsdagen försvinner på grund av ineffektivitet och nästan samtliga (96 %) uppger att det finns möjlighet att nå ännu högre effektivitet i produktionsarbetet.
Tips för att skapa en säker och effektiv arbetsplats

You should share this post on social media

Stories

Discover our people, our solutions and the results we create

1/19
News | 13.06.24

En av fyra anser att det är hög risk för allvarliga olyckor på sin arbetsplats

2/19
News | 13.06.24

Experten: ”Nu krävs ett nytänkande”

3/19
News | 26.05.24

Meet us at Euro Mine Expo

4/19
News | 13.05.24

Viktor Linde presents survey targeting safety and efficiency challenges within Swedish Industry at Elmia Production Fairs

5/19
News | 05.03.24

Mobilaris Industrial Solutions and WiTTRA Networks in unique collaboration to transform asset and material tracking

6/19
News | 12.12.23

Meet our new CEO Mats Jakobsson – “Joining Mobilaris at this moment in time is truly inspiring”

7/19
News | 04.12.23

Mats Jakobsson appointed new CEO of Mobilaris

8/19
News | 07.11.23

Meet us at Tech Arena – Elmia Subcontractor

9/19
News | 17.10.23

Technology from Mobilaris Industrial Solutions elevates safety during maintenance work

10/19
News | 03.10.23

The role of positioning technology to elevate safety and operational efficiency within heavy industry

11/19
News | 12.06.23

The power of UWB technology for industrial transformation

12/19
News | 07.06.23

Celsa Nordic towards the zero accidents vision with digital solutions from Mobilaris

13/19
News | 27.04.23

Mobilaris IoT lösningar implementeras när Boliden satsar på framtidens fossilfria gruvdrift

14/19
News | 28.03.23

Mobilaris and H2 Green Steel sign collaboration agreement

15/19
Use case | 27.03.23

Boliden and Mobilaris in collaboration to ensure a safer working environment

16/19
News | 27.03.23

Mobilaris Industrial Solutions strengthens technology leadership through acquisition of Widefind

17/19
News | 26.03.23

Building a sustainable working place

18/19
News | 17.05.21

Introducing Mobilaris Companion™- the next generation of IoT workforce safety

19/19
News | 03.05.21

Mobilaris Industrial Solutions in partnership with Ericsson and Sigma Connectivity