News | 27.04.23

Mobilaris IoT lösningar implementeras när Boliden satsar på framtidens fossilfria gruvdrift

Mobilaris Industrial Solutions och Boliden har inlett ett samarbete för implementation IoT-systemet Mobilaris Precision™. Genom lösningen får man tillgång till noggrann positionering, för ständigt uppdaterad information om var maskiner och truckar befinner sig.

Sommaren 2022 beviljades Boliden miljötillstånd för utvidgning av Kristinebergsgruvan i Bolidenområdet. Här satsar gruvbolaget stort på att ta verksamheten in i framtiden – som är fossilfri. Boliden har länge arbetat med både elektrifiering och automation och nu tar man steget till utveckling av ett komplett elektrifierat produktionssystem för underjordsgruvor. Det nya produktionssystemet består av elektrifierade gruv- och entreprenadmaskiner tillsammans med en lösning för el-trolleyassisterat trucktransportsystem. Lösningen ska ersätta dagens dieseldrivna fordon och maskiner i gruvan som är den främsta källan till utsläpp av koldioxid.

Mobilaris Industrial Solutions och Boliden har inlett ett samarbete för implementation IoT-systemet Mobilaris Precision™ längs med testdelen av el-trolleybanan. Genom lösningen får man tillgång till noggrann positionering, för ständigt uppdaterad information om var maskiner och truckar befinner sig. All positionsdata samlas in och ligger till grund för utvärdering av transporter och batteriladdning.

”Vi genomför ett utvecklingsprojekt tillsammans med ABB och Epiroc, med stöd från Vinnova. I utvecklingsprojektet ska vi utveckla och demonstrera ett el-trolley truck system i Kristinebergsgruvan i slutet av 2023. För detta bygger vi en 800m lång testbana med kontaktledningar som är monterade i taket på en underjordstunnel. El-trolley trucken ansluter sin strömavtagare till kontaktledningarna för att både driva elmotorerna men även kunna ladda batteriet ombord på trucken. Mobilaris Precision kommer installeras efter hela testbanan och medge att vi mycket exakt kan positionera eltrolley trucken. I testfasen kommer vi använda Mobilaris Precision för att korrelera allt insamlat testdata till positionen hos trucken när den kör på testbanan. Vi kommer även att utvärdera hur Precision kan användas för att i en fullskaleanläggning användas för trafikstyrning och automatisering av strömavtagaren hos trolley trucken,” säger Patrik Westerlund, Senior Development Engineer, Boliden Mines Technology.

Ultra Wideband (UWB) teknologin möjliggör positionering med hög noggrannhet och blir allt viktigare när industrier sätter grunden för sina digitaliserings- och automationsprojekt. Mobilaris Industrial Solutions har genom sitt förvärv av Widefind numera egen spjutspetskompetens inom utveckling av UWB-baserade positioneringslösningar och Mobilaris Precision™ är ett exempel på en sådan lösning.

”Vi är stolta över att få bidra till Bolidens satsningar på att utveckla av framtidens gruvdrift. Deras arbete ligger helt i linje mer våra ambitioner att möjliggöra säkrare och mer hållbara industrier med hjälp av digitala lösningar. Boliden förstår värdet av digitalisering, och vi ser fram emot att kunna hjälpa dem genom en implementation av Mobilaris Precision™ i el-trolleybanan,” säger Markus Sjölund, Head of Locating & Sensing, Mobilaris Industrial Solutions.

For further information contact

Markus Sjölund

Markus Sjölund

Sales Director

markus.sjolund@mobilaris.se

+46 72 526 14 41

Patrik Westerlund

Senior Development Engineer
Boliden Mines Technology

patrik.westerlund@boliden.com

+46 70 252 23 45

You should share this post on social media