News | 13.06.24

Experten: ”Nu krävs ett nytänkande”

Den positiva utvecklingen har planat ut och nu krävs ett nytänkande för att fortsätta minskningen av antalet allvarliga olyckor. Det menar Jan Johansson, senior professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

– Det viktigaste är att angripa problemet vid dess källa, och här kommer ny teknik in, säger han.

Jan Johansson har i många år arbetat med arbetsmiljö och säkerhet i gruv-, stål och byggindustrin och bland annat forskat inom områden som arbetsmiljöplanering, arbetsplatsutformning och industrisociologi.

Han tycker att Sverige, tillsammans med Danmark och Finland, ligger långt fram när det gäller att förebygga arbetsplatsolyckor.

– När det gäller de svåra olyckorna så har vi haft en positiv utveckling sedan 50-talet. De senaste 10 åren har tyvärr den positiva utvecklingen planat ut, och vi har legat på ett femtiotal dödsfall varje år, och i byggbranschen ökade det till och med förra året. Så kan vi ju inte ha det. Något måste göras.

Läs undersökningen som Novus gjorde på uppdrag av Mobilaris Industrial Solutions där syftet med undersökningen var att få djupare insikter och förståelse för frågor kring säkerhet och effektivitet i produktionsmiljö.

Och vad anser du behöver göras? Vilka är de största utmaningarna för att göra verklighet av nollvisionen av allvarliga olyckor?

– Det krävs ett arbete på många plan, där det viktigaste är att angripa problemet vid dess källa. Här kommer ny teknik in, i första hand genom ändrade produktionsmetoder för sådant som genererar risker, exempelvis arbete på hög höjd, fallande föremål, klämningar och kollisioner. Om inte det går får man forma system som varnar för dessa risker, innan en fara uppstår. Det kan handla om att arbetsplatsen delas in i zoner med särskilda säkerhetskrav innan man får tillträde, eller varningar för hängande laster och rörliga föremål.

Ledningens engagemang viktig

Jan Johansson tycker också att det handlar om att skapa en god säkerhetskultur, att företagets ledning visar engagemang och tar frågan på allvar.

– Det räcker inte att forma regler och rutiner och sedan skylla på att de anställda inte följer dem. Man måste tänka ett varv till och fråga sig varför man inte följer säkerhetsrutinerna, och sedan bygga bort de risker som finns, antingen med teknik eller organisatoriska lösningar.

Hur arbetar industriföretag med dessa frågor idag?

– Den positiva utvecklingen under förra seklet är i stor utsträckning ett resultat av bättre och säkrare produktionsteknik, men företagen har också under lång tid arbetat för att införa ett ökat säkerhetsmedvetande, det vill säga skapa en säkerhetskultur. En skärpt lagstiftning med höga straffsatser har också bidragit, men nu verkar det som man nått vägs ände och det behövs ett nytänkande.

Vilka är de största riskerna för olyckor?

– Det varierar från bransch till bransch, men halk- och fallolyckor ligger alltid i topp. När det gäller de svåra olyckorna, sådana som leder till dödsfall, handlar det oftast om fall från hög höjd, träff av ett föremål eller klämning – alltså händelser där stora energimängder finns samlade. Trafikskador, både på arbetsplatsen och mellan arbetsplatser, får ofta allvarliga konsekvenser.

Hur kan man bygga in säkerhet på industrianläggningar?

– Det är viktigt att proaktivt varna för risker, för att kunna förhindra olyckor. Jag tror att exempelvis AR- och VR-teknik kan vara ett intressant sätt för att presentera risker. Man kan gå en virtuell skyddsrond redan på projekteringsstadiet för att eliminera risker.

– När produktionen är i gång finns möjlighet att simulera farliga arbetsmoment innan de utförs. Det kan till exempel gälla en omfattande reparation som man inte har erfarenheter sedan tidigare.

– En bakomliggande orsak till många olyckor är tidspress och stress. Här kan även bättre planeringssystem och beslutsstödlösningar bidra till en lugnare miljö.

Säkerhetsutmaningar Svensk Industri – Novus Marknadsundersökning

You should share this post on social media

Stories

Discover our people, our solutions and the results we create

1/19
News | 13.06.24

En av fyra anser att det är hög risk för allvarliga olyckor på sin arbetsplats

2/19
News | 13.06.24

Novus undersökning: Kartläggning av säkerhet, effektivitet och samordning inom svensk industri

3/19
News | 26.05.24

Meet us at Euro Mine Expo

4/19
News | 13.05.24

Viktor Linde presents survey targeting safety and efficiency challenges within Swedish Industry at Elmia Production Fairs

5/19
News | 05.03.24

Mobilaris Industrial Solutions and WiTTRA Networks in unique collaboration to transform asset and material tracking

6/19
News | 12.12.23

Meet our new CEO Mats Jakobsson – “Joining Mobilaris at this moment in time is truly inspiring”

7/19
News | 04.12.23

Mats Jakobsson appointed new CEO of Mobilaris

8/19
News | 07.11.23

Meet us at Tech Arena – Elmia Subcontractor

9/19
News | 17.10.23

Technology from Mobilaris Industrial Solutions elevates safety during maintenance work

10/19
News | 03.10.23

The role of positioning technology to elevate safety and operational efficiency within heavy industry

11/19
News | 12.06.23

The power of UWB technology for industrial transformation

12/19
News | 07.06.23

Celsa Nordic towards the zero accidents vision with digital solutions from Mobilaris

13/19
News | 27.04.23

Mobilaris IoT lösningar implementeras när Boliden satsar på framtidens fossilfria gruvdrift

14/19
News | 28.03.23

Mobilaris and H2 Green Steel sign collaboration agreement

15/19
Use case | 27.03.23

Boliden and Mobilaris in collaboration to ensure a safer working environment

16/19
News | 27.03.23

Mobilaris Industrial Solutions strengthens technology leadership through acquisition of Widefind

17/19
News | 26.03.23

Building a sustainable working place

18/19
News | 17.05.21

Introducing Mobilaris Companion™- the next generation of IoT workforce safety

19/19
News | 03.05.21

Mobilaris Industrial Solutions in partnership with Ericsson and Sigma Connectivity