News | 13.06.24

En av fyra anser att det är hög risk för allvarliga olyckor på sin arbetsplats

Mer än var fjärde person (28%) som jobbar inom tung industri upplever att det finns hög risk för allvarliga olyckor i produktionsmiljön. Ouppmärksamhet hos personalen anses vara den största utmaningen i säkerhetsarbetet. Det visar en landsomfattande undersökning som fokuserar på säkerhet och effektivitet inom tung industri.

Till undersökningen

Det är undersökningsföretaget Novus som på uppdrag av IndTech-företaget Mobilaris intervjuat höga chefer för produktion, anläggning och säkerhet inom tung basindustri i Sverige. Frågorna har fokuserat på tre delar inom företagens verksamhet: säkerhet, effektivisering och samordning.

Enligt Mats Jakobsson, VD för Mobilaris, ligger vissa delar av undersökningens resultat i linje med förväntningarna, medan andra delar överraskar rejält.

– Att det är fler än en av fyra som dagligen går till jobbet och upplever att det finns en hög risk för allvarliga olyckor är förstås anmärkningsvärt. Alla måste kunna känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats, konstaterar Mats Jakobsson.

Mats Jakobsson, VD för Mobilaris

Stor förändring i attityden

Mobilaris VD har mångårig erfarenhet som chef och ledare för bolag inom tung industri, bland annat för SCA, Mondi Group och Akzo Nobel. Han har själv sett hur attityden till säkerhetsarbetet förändrats genom åren – från att det på 90-talet uppmuntrades till att ta genvägar i säkerhetsarbetet för att effektivisera produktionen, till idag då säkerhet ofta har högsta prioritet.

– Här har det skett en remarkabel förändring i både kunskap och attityd. Den främsta anledningen är förstås att ingen vill uppleva allvarliga olyckor eller dödsfall i sin arbetsmiljö. Men många har nu också insett att kvaliteten i säkerhetsarbetet avgör hur bra du lyckas med effektivitet och koordinering, och därmed för du in en ekonomisk vinning i sammanhanget, säger Mats Jakobsson.

Utmaningar att hålla hög säkerhetsnivå

Drygt hälften (54 %) av de tillfrågade i Novus-undersökningen anser att ouppmärksamhet och brister i att följa befintliga säkerhetsrutiner är den största utmaningen för att hålla en hög nivå av säkerhet.

– Vi vet att det är en sak att ha tydliga säkerhetsrutiner, och en annan sak att följa dem dag efter dag. Det finns alltid en risk att man blir hemmablind. Det kanske inte inträffat någon olycka på väldigt länge då det plötsligt sker en incident och du ställs inför en helt ny situation. Då gäller det att vara tränad för situationen eller ha andra stödsystem på plats som avhjälper faran eller uppmärksammar de involverade.

Mats anser att det till stor del är en kultur- och ledarskapsfråga.

– Alla måste lära sig att agera som ett eget skyddsombud: Hur ska jag tänka i den här situationen? Är det här ett säkert arbete för mig själv och för andra? Det är ett omfattande arbete att få alla rutiner och processer på plats.

Andra faktorer som gör säkerhetsarbetet utmanande är ”komplexa arbetsmiljöer där människor, maskiner och fordon arbetar sida vid sida” (45 %), ”stress och tidsbrist” (32 %) samt att ”säkerställa säkerheten för underleverantörer och entreprenörer som vistas på anläggningen” (28 %).

– Framför allt entreprenörer är en utsatt grupp eftersom de hela tiden rör sig mellan olika arbetsplatser som kan ha olika rutiner och processer. Här gäller det att vara extra vaksam, påpekar Mats.

Majoritet positiv till nya tekniska lösningar

Så många som sex av tio tycker det skulle vara intressant att komplettera säkerhetsarbetet med nya tekniska och digitala lösningar.

– Med dagens teknik går det att ta säkerhetsarbetet och effektiviteten till en helt ny nivå, det gäller bara att insikten och viljan finns. Därför är det glädjande att så många ser fördelarna i ny teknik, säger Mats och fortsätter:

– Samtidigt anser många att det är bristande kompetens och kunskap hos personalen som är ett stort hinder för att använda mer tekniska lösningar i säkerhetsarbetet vilket sannolikt är en generationsfråga – och kulturfråga.

Utvecklingen sker i ett extremt högt tempo och vissa kan känna sig obekväma i tekniska lösningar. Här handlar det om att vara förändringsbenägen och skapa en teknikbejakande kultur: Är jag nyfiken på att testa något nytt? Hur används tekniken? Vilka är fördelarna?

Stor möjlighet till effektivisering

Effektivisering och samordning är två andra delar i undersökningen. Uppskattningsvis 11-20 procent av en arbetsdag försvinner på grund av ineffektivitet enligt en uppskattning från de tillfrågade. 96 procent anser att det finns möjlighet att nå ännu högre effektivitet.

– Här står stora värden på spel, varje procents ökad effektivisering förbättrar resultatet. Och, som nästan alla i undersökningen konstaterar, det finns alltid möjlighet att göra sin verksamhet ännu effektivare, konstaterar Mats.

3 tips för att skapa en säker och effektiv arbetsplats

Mats Jakobsson, VD för Mobilaris, ger tips på hur man skapar en säkrare arbetsplats.

  1. Transparens. Dela med dig så mycket som möjligt av den information som finns att tillgå. Använd digitala lösningar som skapar mervärde och som säkerställer att alla har tillgång till den information som behövs för att hantera arbetssituationen.
  2. Ledarskap. Vill du lyckas med säkerhetsarbetet måste säkerhet tas på största allvar och hela tiden vara närvarande i ledarskapet. Det du gör som ledare påverkar hur hela organisationen agerar. Och ett framgångsrikt säkerhetsarbete leder ofta till att verksamheten blir effektivare och bättre koordinerad. Det är med andra ord en ”win win” i att driva ett bra säkerhetsarbete.
  3. Nyfikenhet. Var hela tiden öppen för vad som kan förbättra din verksamhet och arbetssituation. Testa och använd nya digitala lösningar som underlättar säkerhetsarbetet och effektiviserar verksamheten. Fråga dig hur tekniken kan användas och vilka fördelarna är.
Till undersökningen

You should share this post on social media

Stories

Discover our people, our solutions and the results we create

1/19
News | 13.06.24

Novus undersökning: Kartläggning av säkerhet, effektivitet och samordning inom svensk industri

2/19
News | 13.06.24

Experten: ”Nu krävs ett nytänkande”

3/19
News | 26.05.24

Meet us at Euro Mine Expo

4/19
News | 13.05.24

Viktor Linde presents survey targeting safety and efficiency challenges within Swedish Industry at Elmia Production Fairs

5/19
News | 05.03.24

Mobilaris Industrial Solutions and WiTTRA Networks in unique collaboration to transform asset and material tracking

6/19
News | 12.12.23

Meet our new CEO Mats Jakobsson – “Joining Mobilaris at this moment in time is truly inspiring”

7/19
News | 04.12.23

Mats Jakobsson appointed new CEO of Mobilaris

8/19
News | 07.11.23

Meet us at Tech Arena – Elmia Subcontractor

9/19
News | 17.10.23

Technology from Mobilaris Industrial Solutions elevates safety during maintenance work

10/19
News | 03.10.23

The role of positioning technology to elevate safety and operational efficiency within heavy industry

11/19
News | 12.06.23

The power of UWB technology for industrial transformation

12/19
News | 07.06.23

Celsa Nordic towards the zero accidents vision with digital solutions from Mobilaris

13/19
News | 27.04.23

Mobilaris IoT lösningar implementeras när Boliden satsar på framtidens fossilfria gruvdrift

14/19
News | 28.03.23

Mobilaris and H2 Green Steel sign collaboration agreement

15/19
Use case | 27.03.23

Boliden and Mobilaris in collaboration to ensure a safer working environment

16/19
News | 27.03.23

Mobilaris Industrial Solutions strengthens technology leadership through acquisition of Widefind

17/19
News | 26.03.23

Building a sustainable working place

18/19
News | 17.05.21

Introducing Mobilaris Companion™- the next generation of IoT workforce safety

19/19
News | 03.05.21

Mobilaris Industrial Solutions in partnership with Ericsson and Sigma Connectivity